Skip to content

Новолуние във Водолей

Новолунията са моменти за посяване на желания и стартиране на нови начинания свързани с темите на знака, в който се случва Новолунието.

Новолуние във Водолей

  • Добър момент да се внесе дръзка промяна в живота, новаторство, ексцентричност и различност
  • За стартиране на иновативни проекти, онлайн/интернет обучения, програмиране, дигитални технологии, маркетинг, реклама, изучаване на астрология, езотерика
  • Ангажираност и вяра в бъдещето, хуманност, предприемане на стъпки свързани с обществена кауза, сбъдване на мечта, копнеж на душата
  • Смелост да се внесат революционни идеи, социални реформи, равни права и зачитане на алтернативната гледна точка
  • Приемане на внезапните промени като трамплин за растеж и разкриване на възможностите и потенциала в тях
  • Създаване на приятелства или възстановяване на такива, добро време за членство в клуб по интереси или да сте част от голям колектив, в който давате и получавате подкрепа
  • Внасяне и посяване на качества като оригиналност, уникалност, изобретателност, прогрес, свобода в решенията, толерантност, мащабно мислене, човечност
  • За освобождаване от: затваряне в себе си, дистанция, изолация, студенина, страх от обвързване
Astrology by Stella
Новолуние във Водолей